Mi minősül személyes adatnak?

Mi az adatkezelés?

Mi az adatfeldolgozás?

Ki az adatkezelő?

Írásbeli szerződést kell kötnie az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak?

Mit tartalmaz és miért kell az adatvédelmi tájékoztató?

Az adatkezelés során kért tájékoztatásról

Az Infotv. alapján az érintetteknek biztosítani kell, hogy az adataik kezeléséről tájékoztatást kérjenek az adatkezelőtől. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, – és ha ezt az érintett kifejezetten kéri – írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás alapvetően ingyenes, de csak abban az esetben, ha a tájékoztatást kérő az adott évben ugyanazokra az adatokra vonatkozóan még nem kért információt az adatkezelőtől. Ez utóbbi esetben az adatkezelő döntésétől függ, hogy felszámít-e bizonyos összegű díjat a tájékoztatásért, mindazonáltal erről előzetesen és egyértelműen fel kell hívnia az érintettek figyelmét. Abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelték (vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett), a már esetlegesen megfizetett díjat vissza kell téríteni.

Mire érdemes figyelni adatbázis vásárlásakor?

Mikor kell bejelenteni az adatkezelést?

Milyen adatkezelésre nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

Mi az adatkezelési nyilvántartási szám? Hol kell használni?

Hogyan kell bejelenteni az adatkezelést?

Van-e díja a bejelentésnek?

Be kell-e jelenteni az adatváltozást?

Hány bejelentést kell megtenni?

Mikor nem kell bejelenteni az adatkezelést?

Cookie használatára vonatkozó tájékoztatás

Mire ügyelj az adatkezelés kapcsán?