Adatvédelem

Hogyan kell bejelenteni az adatkezelést?

A bejelentést megtehetjük papír alapon, amihez az űrlapot a hatóság honlapján találjuk meg. De van mód elektronikus úton történő bejelentésre is. Ehhez le kell tölteni a megfelelő kitöltő programot szintén a hatóság honlapjáról, és közvetlenül a hatósághoz küldhető be az adatlap. Ügyfélkapu sem szükséges hozzá, és bárki letöltheti az adatlapot. A gyakorlatban a hatóság az elektronikus bejelentést előnyben részesíti, gyorsabb a feldolgozás, és a bejelentőnek is praktikusabb lehetőséget biztosít.

A nyilvántartásba vételi kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, kapcsolattartóik adatait;
 • a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét – általában honlap linkje, adatkezelő vagy adatfeldolgozó székhelye, stb.
 • az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
 • az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
 • adatkezelés célját – pl. promóciós tevékenység, direkt marketing, stb. Ügyelj rá, hogy egy bejelentésben egy cél jelölhető meg, mert a bejelentést célonként külön-külön kell megtenni,
 • az adatkezelés jogalapját – általában az érintett önkéntes hozzájárulása,
 • az érintettek körét – pl. nyereményjáték esetén a résztvevők, regisztrálók,
 • az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
 • az adatok forrását – pl. regisztrációs lap,
 • az adatok kezelésének időtartamát – általában cél megvalósulásáig vagy az érintett törlési kérelméig,
 • adattovábbítás esetén a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
 • a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.