A direkt marketing jellemző fajtái

A postai DM fogalma

A postai DM levél mérete és tömeghatárok

A postai DM levél címzése

A postai küldeményen fel kell tüntetni a következő címadatokat:

  • a címzett (címzettek) neve, elnevezése,
  • a küldemény rendeltetési helye (a település neve),
  • címhely (az utcanév, a házszám), és ha van, a lépcsőház száma, az emelet és ajtószám,
  • a címhely irányítószáma,
  • amennyiben a küldemény külföldre szól, a rendeltetési ország neve.

A levélküldemények címoldalán a feladó és a címzett adatai, valamint az esetleges külön szolgáltatás/okra vonatkozó feljegyzések számára egy 70 mm x 100 mm méretű, téglalap alakú üres helyet kell biztosítani.

A küldemény címoldala - különösen a bérmentesítés jelzésére szolgáló rendszeresített hely, azaz a küldemény jobb felső része - bélyegre emlékeztető anyagú, formájú jelzést, etikettet vagy benyomást, rajzot, stb. nem tartalmazhat.

A postai küldeményen a címzést - könyvelt küldemény esetén a feladót is - latin betűkkel, - a helyesírás szabályai szerint római számokkal írandó számok kivételével - arab számokkal, az üzletszabályzatban meghatározott módon kell olvashatóan feltüntetni.

Belföldi válaszküldemény (ingyenes válaszlevél)

Tilalmi lista (Robinson-lista)

Honnan gyűjthetőek név- és lakcímadatok?

Küldhetek-e postai DM levelet ügyfelemnek a vásárláskor megadott lakcímére?

Telemarketing fogalma, fajtái

Miről kell tájékoztatni a hívó felet?

Számkijelzési kötelezettség

Letiltás joga (opt out)

Számgenerálás, és az alapján történő hívások engedélyezettek-e?

Hozzájárulási nyilatkozat

Beszerezhető-e elektronikus úton az előzetes hozzájárulás?

Beszerezhető-e tele-marketing útján az előzetes hozzájárulás?

Elektronikus DM esetén hogyan kell biztosítani a hozzájárulás visszavonásának a lehetőségét?

Esetek, amikor csak a címzett hozzájárulásával kerülhet sor az adatkezelésre

Engedély nélküli is megkereshetek valakit telefonon vagy postai úton reklámajánlattal?

Ha a telefonkönyvben hozzáférhető az érintett telefonszáma, akkor megkereshető értékesítés céljából?

Küldhetek-e reklámüzenetet nyilvánosan elérhető e-mail címekre, telefonszámokra?

Facebook üzenetben küldött reklám is címzett eDM-nek minősül?

Miről kell tájékoztatni a telefonon, levélben, vagy e-mailben megkeresett személyt?

Panasztételi és jogorvoslati lehetőségek

Mik a következményei a panaszoknak a cégre nézve?

Jár-e kártérítés az érintettnek?