A direkt marketing jellemző fajtái

A postai DM fogalma

A postai DM levél mérete és tömeghatárok

A postai DM levél címzése

Belföldi válaszküldemény (ingyenes válaszlevél)

Tilalmi lista (Robinson-lista)

Honnan gyűjthetőek név- és lakcímadatok?

Küldhetek-e postai DM levelet ügyfelemnek a vásárláskor megadott lakcímére?

Telemarketing fogalma, fajtái

Miről kell tájékoztatni a hívó felet?

Számkijelzési kötelezettség

Letiltás joga (opt out)

Számgenerálás, és az alapján történő hívások engedélyezettek-e?

Hozzájárulási nyilatkozat

Elektronikus úton, természetes személynek küldött reklámüzeneteknél (sms, e-mail, FB üzenet) az előzetes, egyértelmű, kifejezett hozzájárulás szükséges, azaz a rendszer opt-in jellegű.

A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a hozzájáruló nevét és azon adatok körét, amelyek kezeléséhez hozzájárult, valamint, hogy önkéntes a hozzájárulás, és a megfelelő tájékoztatás birtokában adja.

A postai DM levél esetén opt-out jellegről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy a megkeresés a feltételek betartásával kiküldhető, és a címzettnek kell jelezni, ha a jövőben nem kíván hasonló megkeresést kapni.

Legyen szó azonban akár postai, akár elektronikus levélről, annak minden esetben tartalmaznia kell a korlátozás és indokolás nélküli, ingyenes leiratkozási lehetőséget (akár linkre kattintva, akár e-mail cím megadásával, amelyre írhat leiratkozó levelet a címzett), továbbá postai címet is meg kell adni. A leiratkozást úgy kell biztosítani, hogy a leiratkozó személye beazonosítható legyen.

Céges eDM-ek esetén nem kell ugyan előzetes hozzájárulás, de a tisztességes üzleti magatartás alapján szükséges a leiratkozási lehetőség biztosítása.

Beszerezhető-e elektronikus úton az előzetes hozzájárulás?

Beszerezhető-e tele-marketing útján az előzetes hozzájárulás?

Elektronikus DM esetén hogyan kell biztosítani a hozzájárulás visszavonásának a lehetőségét?

Esetek, amikor csak a címzett hozzájárulásával kerülhet sor az adatkezelésre

Engedély nélküli is megkereshetek valakit telefonon vagy postai úton reklámajánlattal?

Ha a telefonkönyvben hozzáférhető az érintett telefonszáma, akkor megkereshető értékesítés céljából?

Küldhetek-e reklámüzenetet nyilvánosan elérhető e-mail címekre, telefonszámokra?

Facebook üzenetben küldött reklám is címzett eDM-nek minősül?

Miről kell tájékoztatni a telefonon, levélben, vagy e-mailben megkeresett személyt?

Panasztételi és jogorvoslati lehetőségek

Mik a következményei a panaszoknak a cégre nézve?

Jár-e kártérítés az érintettnek?