A direkt marketing jellemző fajtái

A postai DM fogalma

A postai DM levél mérete és tömeghatárok

A postai DM levél címzése

Belföldi válaszküldemény (ingyenes válaszlevél)

Tilalmi lista (Robinson-lista)

Honnan gyűjthetőek név- és lakcímadatok?

Küldhetek-e postai DM levelet ügyfelemnek a vásárláskor megadott lakcímére?

Telemarketing fogalma, fajtái

Miről kell tájékoztatni a hívó felet?

Számkijelzési kötelezettség

Letiltás joga (opt out)

Az opt-out a gyakorlatban annyit jelent, hogy amikor előfizetői szerződést kötünk a telefonszolgáltatónkkal, tájékoztatást kapunk a letiltás jogáról. Ha ezzel nem élünk sem akkor, sem később, akkor jogszerűen hívhat fel minket a hirdető. Később a hirdetőnél is jelezhetjük, hogy nem kérünk az adott hirdetőtől reklámot fogadni. Egyebekben a telefonszolgáltatónknál jelezhetjük, hogy titkosítsa a számunkat annak érdekében, hogy semmilyen hirdetőtől ne tudjunk reklámot kapni.

A papír alapú és elektronikus telefonkönyvekben a telefonszám mellett egy § jel vagy más megjelölés jelzi azt, ha valaki letiltotta a direkt marketing megkeresést.

Itt érdemes megjegyezni, hogy álláspontunk szerint az opt-out csak ahhoz enged hozzájárulást, hogy az adott reklámozó felkeressen 1-1 személyt a nyilvános adatbázisból, azaz a telefonkönyvből (akinek nincs a neve mellett paragrafus jel), és aki nem tiltotta le, hogy reklámot fogadjon. Az adatkezelés szempontjából is megadta a hozzájárulását, hogy a reklámozó őt felkeresse az ajánlatával (ráutaló magatartással adott hozzájárulást az adatkezeléshez), DE ez az adatkezelési hozzájárulás arra nem terjed ki, hogy az adatait adatbázisba építsük, eladjuk, azaz üzletszerűen felhasználjuk. Ilyen adatbázisok nem építhetők.

Számgenerálás, és az alapján történő hívások engedélyezettek-e?

Hozzájárulási nyilatkozat

Beszerezhető-e elektronikus úton az előzetes hozzájárulás?

Beszerezhető-e tele-marketing útján az előzetes hozzájárulás?

Elektronikus DM esetén hogyan kell biztosítani a hozzájárulás visszavonásának a lehetőségét?

Esetek, amikor csak a címzett hozzájárulásával kerülhet sor az adatkezelésre

Engedély nélküli is megkereshetek valakit telefonon vagy postai úton reklámajánlattal?

Ha a telefonkönyvben hozzáférhető az érintett telefonszáma, akkor megkereshető értékesítés céljából?

Küldhetek-e reklámüzenetet nyilvánosan elérhető e-mail címekre, telefonszámokra?

Facebook üzenetben küldött reklám is címzett eDM-nek minősül?

Miről kell tájékoztatni a telefonon, levélben, vagy e-mailben megkeresett személyt?

Panasztételi és jogorvoslati lehetőségek

Mik a következményei a panaszoknak a cégre nézve?

Jár-e kártérítés az érintettnek?