A direkt marketing jellemző fajtái

A postai DM fogalma

A postai DM levél mérete és tömeghatárok

A postai DM levél címzése

Belföldi válaszküldemény (ingyenes válaszlevél)

Tilalmi lista (Robinson-lista)

Honnan gyűjthetőek név- és lakcímadatok?

Küldhetek-e postai DM levelet ügyfelemnek a vásárláskor megadott lakcímére?

Telemarketing fogalma, fajtái

Miről kell tájékoztatni a hívó felet?

Számkijelzési kötelezettség

Letiltás joga (opt out)

Számgenerálás, és az alapján történő hívások engedélyezettek-e?

Hozzájárulási nyilatkozat

Beszerezhető-e elektronikus úton az előzetes hozzájárulás?

Beszerezhető-e tele-marketing útján az előzetes hozzájárulás?

Elektronikus DM esetén hogyan kell biztosítani a hozzájárulás visszavonásának a lehetőségét?

Esetek, amikor csak a címzett hozzájárulásával kerülhet sor az adatkezelésre

Engedély nélküli is megkereshetek valakit telefonon vagy postai úton reklámajánlattal?

Ha a telefonkönyvben hozzáférhető az érintett telefonszáma, akkor megkereshető értékesítés céljából?

Küldhetek-e reklámüzenetet nyilvánosan elérhető e-mail címekre, telefonszámokra?

Facebook üzenetben küldött reklám is címzett eDM-nek minősül?

Miről kell tájékoztatni a telefonon, levélben, vagy e-mailben megkeresett személyt?

Mindhárom megkeresési forma (telefon, e-mail, postai levél) esetén igaz az, hogy a megkereső félnek megfelelő tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy ki a megkereső fél, illetve, hogy a személyes adatainkat milyen forrásból szerezték meg.

Amennyiben törvény alapján kötelező az előzetes hozzájárulás a megkereséshez (így pl. e-mail esetén), úgy a megadott hozzájárulás tényéről és körülményeiről kell tájékoztatást nyújtania a feladónak az adott e-mailben (jellemzően ez az e-mail végén feltüntetett jogi szöveg szokott lenni).

Amennyiben nem kötelező az előzetes hozzájárulás a megkereséshez (így telefonos, illetve postai megkeresés esetén), úgy arról kell informálni a hívott felet, illetve a címzettet, hogy pontosan milyen nyilvános adatbázisból szerezték meg az adatainkat (pl. lakcím nyilvántartó, telefonkönyv). Amennyiben egy korábbi adatszolgáltatás (pl. promóciós játékban történő részvétel) során mi adtuk meg a hozzájárulásunkat a telefonszámunk és a lakcímünk felhasználására, úgy ennek tényéről kell tájékoztatást kapnunk.

Egyebekben a tájékoztatási formára nincsen kötelező előírás. Elsősorban a tájékoztatási kérelem formájától (szóbeli, írásbeli), illetve az érintett kérésétől függhet, hogy egyszerűen telefonon keresztül adnak információt szóban, vagy e-mail-ben, illetve postai levél formájában írásban.

Panasztételi és jogorvoslati lehetőségek

Mik a következményei a panaszoknak a cégre nézve?

Jár-e kártérítés az érintettnek?