A direkt marketing jellemző fajtái

A postai DM fogalma

A postai DM levél mérete és tömeghatárok

A postai DM levél címzése

Belföldi válaszküldemény (ingyenes válaszlevél)

Tilalmi lista (Robinson-lista)

Honnan gyűjthetőek név- és lakcímadatok?

Küldhetek-e postai DM levelet ügyfelemnek a vásárláskor megadott lakcímére?

Telemarketing fogalma, fajtái

Miről kell tájékoztatni a hívó felet?

Számkijelzési kötelezettség

Letiltás joga (opt out)

Számgenerálás, és az alapján történő hívások engedélyezettek-e?

A számgenerálással kapcsolatban felmerülő egyik probléma az, hogy a hírközlési törvény értelmében tilos közvetlen üzletszerzés céljából olyan előfizetővel kapcsolatot kezdeményezni, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kapcsolatfelvételt fogadni. Ez a helyes értelmezés mellett azt jelenti, hogy az előfizető a telefonszolgáltató felé is nyilatkozhat általánosságban, hogy nem kíván ilyen jellegű kapcsolatfelvételt (ezért pl. nem is hozza nyilvánosságra a telefonszámát a bárki számára elérhető adatbázisban), amely minden reklámozóval szemben kötelező (ezt jelzi a telefonkönyvben a § jel az adott név mellett). A számgenerálás esetén így előfordulhat, hogy olyan személyek is a hívólistára kerülnek, akik korábban tiltakoztak a megkeresés ellen.

Ezen túlmenően adatvédelmi szempontból az is jogilag aggályos, hogy az így „létrehozott” telefonszámok is személyes adatok lehetnek (ha konkrét személyhez köthetők), és ebben az esetben kezelésükhöz semmilyen jogalapja nincs a reklámozónak.

További – inkább etikai jellegű – probléma, hogy az így randomizáltan megkeresett személyek esetén egyáltalán nem lehet előzetesen szűrni, hogy – pl. életkoránál vagy neménél fogva – a címzett számára mennyire releváns az adott reklámüzenet.

Hozzájárulási nyilatkozat

Beszerezhető-e elektronikus úton az előzetes hozzájárulás?

Beszerezhető-e tele-marketing útján az előzetes hozzájárulás?

Elektronikus DM esetén hogyan kell biztosítani a hozzájárulás visszavonásának a lehetőségét?

Esetek, amikor csak a címzett hozzájárulásával kerülhet sor az adatkezelésre

Engedély nélküli is megkereshetek valakit telefonon vagy postai úton reklámajánlattal?

Ha a telefonkönyvben hozzáférhető az érintett telefonszáma, akkor megkereshető értékesítés céljából?

Küldhetek-e reklámüzenetet nyilvánosan elérhető e-mail címekre, telefonszámokra?

Facebook üzenetben küldött reklám is címzett eDM-nek minősül?

Miről kell tájékoztatni a telefonon, levélben, vagy e-mailben megkeresett személyt?

Panasztételi és jogorvoslati lehetőségek

Mik a következményei a panaszoknak a cégre nézve?

Jár-e kártérítés az érintettnek?