Általánosan alkalmazandó jogszabályok

2008. évi XLVIII. reklámtörvény

2008. évi XLVII. törvény

1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos alapvető rendelkezések a jelen – elfogadása óta többször módosított – fogyasztóvédelmi törvényben kerültek kifejtésre. Itt találhatsz meg olyan alapvető fogalmakat, mint a fogyasztó, a gyártó, a forgalmazó, eladási ár és egységár, termék, illetve szolgáltatás, amely definíciókra az egyéb fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok is gyakran hivatkoznak. Az Fgytv. rendezi a termékek és szolgáltatások árának feltüntetésével kapcsolatos részletszabályokat is.

Fontos része a törvénynek a fogyasztói jogok érvényesítésére vonatkozó előírások. Itt részletesen olvashatsz arról, hogy a vállalkozásoknak milyen kötelezettségeik vannak az esetleges fogyasztói panaszok kezelése kapcsán, milyen tájékoztatást kell adniuk, illetve milyen jellegű ügyfélszolgálatot kell fenntartaniuk.

A fentieken kívül az Fgytv. foglalja össze a fogyasztóvédelmi békéltető testületekre, valamint azok eljárásra vonatkozó legfontosabb szabályokat (melyik békéltető testület jogosult eljárni, hova kell benyújtani a kérelmet, mennyi ideig tart az eljárás, milyen eredménnyel zárulhat a békéltetés stb.).

2013. évi V. polgári törvény, 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet

45/2014. (II. 26.) kormányrendelet

Adatvédelmi kérdésekben alkalmazandó jogszabályok

2011. évi CXII. adatvédelmi törvény

Postai DM-re vonatkozó jogszabályok

1992. évi LXVI. törvény

1995. évi CXIX. törvény

2003. évi CI. törvény, 79/2004. (IV. 19.) kormány rendelet

Telemarketingre vonatkozó jobszabályok

2003. évi C. törvény

Elektronikus DM-re vonatkozó jogszabályok

2001. évi CVIII. e-kereskedelmi törvény

Termékspecifikus jogszabályok

Gyógyszerreklámok esetén figyelembe veendő speciális jogszabályok