Általánosan alkalmazandó jogszabályok

2008. évi XLVIII. reklámtörvény

2008. évi XLVII. törvény

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról:

A jelen törvény az Európai Uniós jogharmonizáció következtében született, és átültette a magyar jogrendszerbe mindazon alapvető előírásokat, amelyek közösségi szinten születtek a fogyasztóvédelem területén.

Az Fttv. általánosságban meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján egy kereskedelmi kommunikáció tisztességtelennek minősülhet, és megalapozhatja a fogyasztóvédelmi hatóság illetve a Gazdasági Versenyhivatal eljárását. Ilyenek elsősorban azok a kereskedelmi kommunikációk, gyakorlatok, amelyek alkalmasak a fogyasztói magatartás torzítására (azaz olyan döntések meghozatalára késztetik a fogyasztókat, amelyeket egyébként – a megtévesztés, elhallgatatás vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat nélkül – nem hoztak volna meg).

A törvény melléklete tartalmaz egy ún. feketelistát is, amely olyan tiltott kereskedelmi gyakorlatokat sorol fel, amelyeket a hatóságnak mérlegelés nélkül jogsértőnek kell tekintenie (pl. gyógyhatás hamis állítása, ingyenesség hamis állítása, piramis-játékok reklámozása stb.)

1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény

2013. évi V. polgári törvény, 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet

45/2014. (II. 26.) kormányrendelet

Adatvédelmi kérdésekben alkalmazandó jogszabályok

2011. évi CXII. adatvédelmi törvény

Postai DM-re vonatkozó jogszabályok

1992. évi LXVI. törvény

1995. évi CXIX. törvény

2003. évi CI. törvény, 79/2004. (IV. 19.) kormány rendelet

Telemarketingre vonatkozó jobszabályok

2003. évi C. törvény

Elektronikus DM-re vonatkozó jogszabályok

2001. évi CVIII. e-kereskedelmi törvény

Termékspecifikus jogszabályok

Gyógyszerreklámok esetén figyelembe veendő speciális jogszabályok