Általánosan alkalmazandó jogszabályok

2008. évi XLVIII. reklámtörvény

Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól:

A Reklámtörvényben találhatsz arra vonatkozó részletszabályokat, hogy milyen típusú reklámok tilosak általában (pl. kiskorúak védelme érdekében), mely termékek reklámozása tiltott teljes mértékben Magyarországon (pl. dohánytermékek), mely termékek reklámozhatóak csak bizonyos feltételekkel (pl. alkohol termékek), és egyáltalán mit értünk reklám alatt, továbbá milyen hatóságok járnak el az egyes reklámjogi előírások megsértése kapcsán.

A fentieken kívül a Reklámtörvény határozza meg a legalapvetőbb szabályokat mind az elektronikus, mind a postai direkt marketing tevékenység területén, így különösen, hogy mikor kell előzetes hozzájárulás a címzett reklámüzenetek kiküldéséhez, milyen formában kell biztosítani a címzett reklámok visszamondásának lehetőségét stb.

A DM tevékenységre egyebekben – attól függően, hogy elektronikus úton küldött reklámüzenetről, postai címzett reklámról vagy telefonos megkeresésről van szó – az alábbiakban írt különböző törvények tartalmaznak még további részletszabályokat.

2008. évi XLVII. törvény

1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény

2013. évi V. polgári törvény, 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet

45/2014. (II. 26.) kormányrendelet

Adatvédelmi kérdésekben alkalmazandó jogszabályok

2011. évi CXII. adatvédelmi törvény

Postai DM-re vonatkozó jogszabályok

1992. évi LXVI. törvény

1995. évi CXIX. törvény

2003. évi CI. törvény, 79/2004. (IV. 19.) kormány rendelet

Telemarketingre vonatkozó jobszabályok

2003. évi C. törvény

Elektronikus DM-re vonatkozó jogszabályok

2001. évi CVIII. e-kereskedelmi törvény

Termékspecifikus jogszabályok

Gyógyszerreklámok esetén figyelembe veendő speciális jogszabályok