Milyen tevékenységek után kell reklámadót fizetni?

Kinek kell reklámadót fizetnie?

Az adó alanya - illetőségétől függetlenül -

  • a 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) szerint Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató,
  • az a) pont alá nem tartozó, olyan médiaszolgáltató, amely napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé,
  • a sajtótermék a) pont alá nem tartozó kiadója,
  • a szabadtéri reklámhordozót, valamint a reklám elhelyezésére szolgáló bármely járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet,
  • az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője.

A megrendelői adókötelezettség esetén az adó alanya - illetőségétől függetlenül - a reklám közzétételének megrendelője, ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt.

A megrendelői adókötelezettség esetén minden esetben a reklámközzétételt közvetlenül megrendelő személy, szervezet minősül megrendelőnek, így pl. ha egy reklámügynökség saját nevében rendeli meg a reklám közzétevőjétől - az ügyfelet vagy annak termékét, szolgáltatását népszerűsítő - reklám közzétételét, úgy az adóalany a megrendelőként a reklámügynökség lesz, nem pedig az ügyfél.

Mi nem minősül reklámadó köteles tevékenységnek? – Gyakorlati példák

Mit érdemes tudni a reklámadó nyilatkozatról?

Ki minősül reklám közzétevőnek a különböző honlapokra kihelyezett reklámok esetében?

A megrendelő hogyan mentesülhet a reklámadó fizetés alól?

A reklám közzétevője hogyan mentesülhet a reklámadó fizetés alól?

Mi a reklámadó alapja?

Mennyi a reklámadó mértéke?

A reklámadó kihatással lehet a társasági adóra?

Hogyan kell bevallani a reklámadót?

Mit érdemes tudni a reklámközzétevői nyilvántartásról?