Mi minősül reklámnak?

Mi a tilos egy reklámban?

Mit kell kötelezően feltüntetni a reklámban?

Online reklámokra van speciális szabály?

Elegendő, ha a részletekről utólag, egyéb felületeken, pl. weboldalon tájékozódhat a fogyasztó?

Mikor megtévesztő egy reklám?

Az összehasonlító reklám

Mit kell tudni az apróbetűről, csillagozásról?

Reklámban szerepelhet idegennyelvű szöveg?

Mely információkról köteles a vállalkozás tájékoztatni engem?

Hova jegyezheti fel panaszait az elégedetlen fogyasztó?

A fogyasztó a bíróságon kívül még milyen módon érvényesítheti jogait?

A fogyasztó jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésének módja lehet a békéltető testületi eljárás. A békéltető testület elsődlegesen a felek közti egyezség létrehozására törekszik. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületi eljárás tehát a bírósági eljáráshoz képest egy gyorsabb és olcsóbb lehetőséget jelent a fogyasztói jogvitában érintett felek számára. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

A béltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő, ugyanakkor független testület. Tagjait egyrészről a kereskedelmi és iparkamarák, valamint a megyei (fővárosi) agrárkamarák, másrészről pedig a fogyasztó érdekek képviseletét ellátó egyesületek egyenlő arányban jelölik ki. A békéltető testület háromtagú tanácsban jár el, kivéve, ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerű megítélésű, mert ez esetben egyedül eljáró testületi tagot is kijelölhet az ügy lefolytatására. Ez utóbbi esetben is háromtagú tanácsban jár el a testület, ha azt mindkét fél kéri.

Miként indítható el a békéltető testületi eljárás?

Milyen döntéseket hozhat a békéltető testület?

Mire kell figyelnie a vállalkozásoknak a termékeik reklámozásához használt szlogenekkel kapcsolatban?

Mire érdemes ügyelni a reklámállítások bizonyítása kapcsán?

Ki minősül a reklámjogban gyermekkorúnak, fiatalkorúnak és kiskorúnak?

Milyen gyermekekhez kapcsolódó reklámtilalmak vannak?

Vannak korlátozások a reklámozás helyére vonatkozóan is?