Mi minősül reklámnak?

Mi a tilos egy reklámban?

Mit kell kötelezően feltüntetni a reklámban?

Online reklámokra van speciális szabály?

Elegendő, ha a részletekről utólag, egyéb felületeken, pl. weboldalon tájékozódhat a fogyasztó?

Mikor megtévesztő egy reklám?

Az összehasonlító reklám

Az összehasonlító reklám önmagában nem tilos, viszont objektívnek kell lennie és nem sértheti a versenytárs jó hírnevét, nem lehet tisztességtelen, stb.

Az összehasonlító reklám:

  • kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat össze,
  • tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát, az áruk árainak összehasonlítását köteles tárgyilagosan bemutatni,
  • nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét,
  • nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás (...) megjelölése között,
  • nem vezethet más vállalkozás (…) jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre, és
  • nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát.

Mit kell tudni az apróbetűről, csillagozásról?

Reklámban szerepelhet idegennyelvű szöveg?

Mely információkról köteles a vállalkozás tájékoztatni engem?

Hova jegyezheti fel panaszait az elégedetlen fogyasztó?

A fogyasztó a bíróságon kívül még milyen módon érvényesítheti jogait?

Miként indítható el a békéltető testületi eljárás?

Milyen döntéseket hozhat a békéltető testület?

Mire kell figyelnie a vállalkozásoknak a termékeik reklámozásához használt szlogenekkel kapcsolatban?

Mire érdemes ügyelni a reklámállítások bizonyítása kapcsán?

Ki minősül a reklámjogban gyermekkorúnak, fiatalkorúnak és kiskorúnak?

Milyen gyermekekhez kapcsolódó reklámtilalmak vannak?

Vannak korlátozások a reklámozás helyére vonatkozóan is?