Mi minősül reklámnak?

Mi a tilos egy reklámban?

Mit kell kötelezően feltüntetni a reklámban?

Online reklámokra van speciális szabály?

Elegendő, ha a részletekről utólag, egyéb felületeken, pl. weboldalon tájékozódhat a fogyasztó?

A Gazdasági Versenyhivatal álláspontja szerint a válasz NEM. Ha a TV reklámban csak a pozitívumokat sorolod fel, azonban például online minden információt elérhetővé teszel, attól a TV reklám nem válik jogszerűvé.

Minden reklámeszköz vonatkozásában a lehetőségekhez képest teljes tájékoztatást szükséges nyújtani. Egyoldalú tájékoztatásból adódó megtévesztés alól nem mentesít az sem, ha felhívod a fogyasztó figyelmét, hogy a további részleteket hol találja. A hatóság álláspontja szerint nem elvárható, hogy a fogyasztó „kutasson” valamennyi információ után.

Mikor megtévesztő egy reklám?

Az összehasonlító reklám

Mit kell tudni az apróbetűről, csillagozásról?

Reklámban szerepelhet idegennyelvű szöveg?

Mely információkról köteles a vállalkozás tájékoztatni engem?

Hova jegyezheti fel panaszait az elégedetlen fogyasztó?

A fogyasztó a bíróságon kívül még milyen módon érvényesítheti jogait?

Miként indítható el a békéltető testületi eljárás?

Milyen döntéseket hozhat a békéltető testület?

Mire kell figyelnie a vállalkozásoknak a termékeik reklámozásához használt szlogenekkel kapcsolatban?

Mire érdemes ügyelni a reklámállítások bizonyítása kapcsán?

Ki minősül a reklámjogban gyermekkorúnak, fiatalkorúnak és kiskorúnak?

Milyen gyermekekhez kapcsolódó reklámtilalmak vannak?

Vannak korlátozások a reklámozás helyére vonatkozóan is?