Mi minősül reklámnak?

Mi a tilos egy reklámban?

Mit kell kötelezően feltüntetni a reklámban?

Online reklámokra van speciális szabály?

Elegendő, ha a részletekről utólag, egyéb felületeken, pl. weboldalon tájékozódhat a fogyasztó?

Mikor megtévesztő egy reklám?

Az összehasonlító reklám

Mit kell tudni az apróbetűről, csillagozásról?

Reklámban szerepelhet idegennyelvű szöveg?

Mely információkról köteles a vállalkozás tájékoztatni engem?

Hova jegyezheti fel panaszait az elégedetlen fogyasztó?

A vásárló az üzlet működésével kapcsolatos észrevételeit, megjegyzéseit, panaszait a vásárlók könyvébe jegyezheti fel, melynek jól látható, mindenki számára elérhető helyen kell elhelyezve lennie. A vásárlók könyvét a jegyző mint elsőfokú kereskedelmi hatóság a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a formai követelményeknek.

A vásárlók könyvének formai követelményei:

  • nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány
  • tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját.

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

A fogyasztó a bíróságon kívül még milyen módon érvényesítheti jogait?

Miként indítható el a békéltető testületi eljárás?

Milyen döntéseket hozhat a békéltető testület?

Mire kell figyelnie a vállalkozásoknak a termékeik reklámozásához használt szlogenekkel kapcsolatban?

Mire érdemes ügyelni a reklámállítások bizonyítása kapcsán?

Ki minősül a reklámjogban gyermekkorúnak, fiatalkorúnak és kiskorúnak?

Milyen gyermekekhez kapcsolódó reklámtilalmak vannak?

Vannak korlátozások a reklámozás helyére vonatkozóan is?