Mi minősül reklámnak?

Mi a tilos egy reklámban?

Mit kell kötelezően feltüntetni a reklámban?

Online reklámokra van speciális szabály?

Elegendő, ha a részletekről utólag, egyéb felületeken, pl. weboldalon tájékozódhat a fogyasztó?

Mikor megtévesztő egy reklám?

Az összehasonlító reklám

Mit kell tudni az apróbetűről, csillagozásról?

Reklámban szerepelhet idegennyelvű szöveg?

Mely információkról köteles a vállalkozás tájékoztatni engem?

Hova jegyezheti fel panaszait az elégedetlen fogyasztó?

A fogyasztó a bíróságon kívül még milyen módon érvényesítheti jogait?

Miként indítható el a békéltető testületi eljárás?

Először is a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az ügy rendezésének megkísérlése után kerülhet sor az eljárás megindítására.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mely kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani, melynek kötelező tartalmi elemeit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény írja elő. Ha a kérelem nem felel meg a törvényi követelményeknek, a békéltető testület elnöke hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak tartja. 

Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról a feleket értesíti. Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül nyilatkozzék válasziratban a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit illetően, valamint arról, hogy a tanács döntésként magára nézve kötelezésként elfogadja-e.

Milyen döntéseket hozhat a békéltető testület?

Mire kell figyelnie a vállalkozásoknak a termékeik reklámozásához használt szlogenekkel kapcsolatban?

Mire érdemes ügyelni a reklámállítások bizonyítása kapcsán?

Ki minősül a reklámjogban gyermekkorúnak, fiatalkorúnak és kiskorúnak?

Milyen gyermekekhez kapcsolódó reklámtilalmak vannak?

Vannak korlátozások a reklámozás helyére vonatkozóan is?