Mi minősül reklámnak?

Mi a tilos egy reklámban?

Mit kell kötelezően feltüntetni a reklámban?

Online reklámokra van speciális szabály?

Elegendő, ha a részletekről utólag, egyéb felületeken, pl. weboldalon tájékozódhat a fogyasztó?

Mikor megtévesztő egy reklám?

Az összehasonlító reklám

Mit kell tudni az apróbetűről, csillagozásról?

Reklámban szerepelhet idegennyelvű szöveg?

Mely információkról köteles a vállalkozás tájékoztatni engem?

Hova jegyezheti fel panaszait az elégedetlen fogyasztó?

A fogyasztó a bíróságon kívül még milyen módon érvényesítheti jogait?

Miként indítható el a békéltető testületi eljárás?

Milyen döntéseket hozhat a békéltető testület?

Mire kell figyelnie a vállalkozásoknak a termékeik reklámozásához használt szlogenekkel kapcsolatban?

Mire érdemes ügyelni a reklámállítások bizonyítása kapcsán?

A reklámállítások valóságának bizonyítása kapcsán fontos, hogy a reklámozónak már a reklám közzétételének időpontjában bizonyítékkal kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy a reklámban elhangzott állítások megfelelnek a valóságnak.

A reklám csak tudományos módszerekkel megalapozott piackutatási eredményekre és más valódi, bizonyítható, releváns és időszerű dokumentumokra hivatkozhat, így pl. egyedi fogyasztói vélemény önmagában nem fogadható el a reklámállítás alátámasztásaként, az csupán a reklám részeként értékelhető.

(források: Magyar Reklámetikai Kódex, Vj-24/2009.)

Ki minősül a reklámjogban gyermekkorúnak, fiatalkorúnak és kiskorúnak?

Milyen gyermekekhez kapcsolódó reklámtilalmak vannak?

Vannak korlátozások a reklámozás helyére vonatkozóan is?