Mit tehetek abban az esetben, ha egy reklámújságban a reklámozó azt hirdeti, hogy a terméket 25%-al olcsóbban tudom megvenni, azonban miután megvettem szembesülök vele, hogy az adott termék ára magasabb, mint az akciós ár?

Mi minősül még tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak?

Akkor beszélhetünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról, amikor a vállalkozás eljárása nem felel meg a szakmai gondosság követelményének (amelynek fent kell állnia egészen a szerződés megkötését megelőzően a szerződés megkötésekor és azután is), vagyis amikor a vállalkozás az elvárható szintű szakismerettel jár el.  A Versenytanács Vj. 122/2010. állásfoglalása alapján akkor beszélhetünk elvárható szintű szakismertről, ha a vállalkozás kereskedelmi kommunikációja megfelel, a jogszabályi előírásoknak valamint a fogyasztókkal megkötött szerződések előírásait betartja és tartózkodik a szerződésszegéstől.  Valamint a jóhiszeműség és tisztesség követelményék meg kell, hogy feleljen a vállalkozás eljárása.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megállapításának további feltétele, hogy alkalmas legyen a fogyasztói magatartás torzítására.

Hogyan tudom megállapítani, hogy adott esetben a reklámozó kereskedelmi gyakorlata tisztességtelen-e?

Mi a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat?

Mi az agresszív kereskedelmi gyakorlat?

Ki tartozik felelősséggel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetében?

Mely hatóság járhat el?