Ki minősül szerzőnek?

Mire nem terjed ki a szerzői jogi törvény tárgyi hatálya?

Vajon szerzői jogi védelem alatt áll- e a művem ha én egy zeneszámot feldolgozok, vagy egy filmet újra adaptálok, esetleg egy könyvet magyarra fordítok?

Mi minősül (szerzői jogilag) védett műnek?

Mit tehetek abban az esetben, ha az engedélyem nélkül használják fel a művemet (pl. a zenémet, filmemet YouTube-ra feltöltik)?

„Eladhatom” a zenémet egy reklámfilmhez és ha igen, milyen jogokra számíthatok?

Felhasználhatom-e más zeneművét a reklámomban?

Felhasználhatom-e más fotóját/videóját a reklámomban?

Felhasználhatom-e mondjuk rajzfilm vagy animáció közismert karakterét a reklámomban?

A védelmi idő alatt mikor nem szükséges a szerző hozzájárulását kérni a művének a felhasználásához?

Készíthetek-e képet az Országgyűlés vagy a Budai Vár előtt, esetleg Mátyás Király szobrával anélkül, hogy ehhez kérném a mű alkotójának az engedélyét?

A reklámozó hogyan juthat hozzá a reklámhoz fűződő vagyoni jogokhoz?

A vagyoni jogok főszabály szerint nem ruházhatóak át, csak abban az esetben, ha arra a törvény rendelkezése kifejezetten felhatalmazást ad. A reklámok esetében, mint a szerzői jogi törvény által védett mű esetében a törvény lehetővé teszi a reklámhoz fűződő vagyoni jogok átruházást. Tehát a reklámügynökség, aki elkészítette a reklámot, ha átruházza a vagyoni jogokat a reklámozóra, abban az esetben maga a reklámozó dönthet például a reklám felhasználásáról, átdolgozásáról és kizárólag a reklámozó adhat harmadik személynek engedélyt a reklám felhasználásához.

A másik lehetőség a vagyoni jogok hozzáféréséhez pedig felhasználási szerződés keretében lehetséges, amikor is például a reklámügynökség a reklám felhasználására szerződés keretében engedélyt ad, amelyért cserébe a reklámozónak díjat kell fizetnie.

Köthet-e egy író a kiadóval olyan felhasználási szerződést, melyben a felek abban állapodnak meg, hogy a kiadó felhasználási engedélyt kap az írónak a jövőben létrejövő műveire?

Jogosult-e a könyvkiadó engedélyt adni-e egy előadónak arra vonatkozóan, hogy nyilvános előadást tartson a könyvről például könyvbemutatót, anélkül, hogy abban a szerző belegyezett volna?