Ki minősül szerzőnek?

Mire nem terjed ki a szerzői jogi törvény tárgyi hatálya?

Vajon szerzői jogi védelem alatt áll- e a művem ha én egy zeneszámot feldolgozok, vagy egy filmet újra adaptálok, esetleg egy könyvet magyarra fordítok?

Mi minősül (szerzői jogilag) védett műnek?

Mit tehetek abban az esetben, ha az engedélyem nélkül használják fel a művemet (pl. a zenémet, filmemet YouTube-ra feltöltik)?

„Eladhatom” a zenémet egy reklámfilmhez és ha igen, milyen jogokra számíthatok?

Felhasználhatom-e más zeneművét a reklámomban?

Felhasználhatom-e más fotóját/videóját a reklámomban?

A fotók, illetve videók tekintetében mint szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásokat illetően szintén a zeneművekéhez hasonló szabályozás érvényesül. Tehát a megfelelő engedély birtokában minden további nélkül felhasználható az adott felvétel, s ehhez a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága, illetve a FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete tud megfelelő eligazítást nyújtani.

Léteznek még továbbá olyan internetes oldalak is, ahonnan jogvédett felvételek (mind fotó, mind videó) felhasználási jogát lehet egyszerűen megvásárolni (ún. „stock fotó-szolgáltatások”), s így számos költséget, időt és nemkívánatos jogi bonyodalmat is megspórolhat az ember. Ügyelni kell azonban arra, hogy a megvásárolt felhasználási jog megfelelő terjedelmű legyen!

Felhasználhatom-e mondjuk rajzfilm vagy animáció közismert karakterét a reklámomban?

A védelmi idő alatt mikor nem szükséges a szerző hozzájárulását kérni a művének a felhasználásához?

Készíthetek-e képet az Országgyűlés vagy a Budai Vár előtt, esetleg Mátyás Király szobrával anélkül, hogy ehhez kérném a mű alkotójának az engedélyét?

A reklámozó hogyan juthat hozzá a reklámhoz fűződő vagyoni jogokhoz?

Köthet-e egy író a kiadóval olyan felhasználási szerződést, melyben a felek abban állapodnak meg, hogy a kiadó felhasználási engedélyt kap az írónak a jövőben létrejövő műveire?

Jogosult-e a könyvkiadó engedélyt adni-e egy előadónak arra vonatkozóan, hogy nyilvános előadást tartson a könyvről például könyvbemutatót, anélkül, hogy abban a szerző belegyezett volna?