Adatvédelem

Az adatkezelés során kért tájékoztatásról

Az Infotv. alapján az érintetteknek biztosítani kell, hogy az adataik kezeléséről tájékoztatást kérjenek az adatkezelőtől. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, – és ha ezt az érintett kifejezetten kéri – írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás alapvetően ingyenes, de csak abban az esetben, ha a tájékoztatást kérő az adott évben ugyanazokra az adatokra vonatkozóan még nem kért információt az adatkezelőtől. Ez utóbbi esetben az adatkezelő döntésétől függ, hogy felszámít-e bizonyos összegű díjat a tájékoztatásért, mindazonáltal erről előzetesen és egyértelműen fel kell hívnia az érintettek figyelmét. Abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelték (vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett), a már esetlegesen megfizetett díjat vissza kell téríteni.