Adatvédelem

Az adatkezelés során kért tájékoztatásról

A GDPR alapján az érintetteknek biztosítani kell, hogy az adataik kezeléséről tájékoztatást kérjenek az adatkezelőtől. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül, közérthető formában, – és ha ezt az érintett kifejezetten kéri – írásban vagy elektronikus úton megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás alapvetően ingyenes, azonban ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: ésszerűs összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.