Promóciók

A nyereményjátékok esetében sok mindenre érdemes odafigyelni, mint pl.: bejelentés köteles-e, a nyereményátadás részletei, vagy a játékosok adatainak kezelése. Nem szabad megfeledkezni az adatvédelmi nyilatkozatról, de a játékszabályról sem.

A nyerteseknek milyen személyes adatait szabad közzétenni?

Ahhoz, hogy bármely személyes adatot egy adott promócióval összefüggésben nyilvánosságra hozzon a szervező, szükséges, hogy a játékos előzetes hozzájárulását bekérje. Ennek megfelelően a játékszabályzatban mindig utalni kell arra, hogy nyertesség esetén pontosan mely adatokat és hol teszi közzé a szervező. Például egy Facebook oldalon szervezett promóció esetén jellemzően a nyertes játékosok neve és Facebook profil képe szokott feltüntetésre kerülni a rajongói oldalon, vagy az adott játék alkalmazásának az oldalán. Egyéb online játékok esetén a szervező a nyertes játékosok nevét és lakcímét (csak a település megjelölésével) szokta közzétenni az adott weboldalon, ahol a játék lebonyolításra került. A közzétett adatok köre attól is függ, hogy a játékosoknak milyen adatokat kellett megadnunk a játékra történő regisztráció során, hiszen a szervező csak ezen adatok közül válogathat a nyertesek közzétételénél.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mi a teendő a promóció során begyűjtött személyes adatokkal?

Jogszerű adatkezelés esetén a játékkal kapcsolatban a játékosok által rendelkezésre bocsátott adatokat a szervezőnek a promóció lejártát követően haladéktalanul törölnie kell az adatbázisából. Azaz mindenféle külön kérés nélkül erre sor kell, hogy kerüljön.

Egyebekben elképzelhető, hogy a játékra történő jelentkezéskor hírlevélre is feliratkozott a játékos, vagy hozzájárult ahhoz, hogy reklámcélú üzeneteket kapjon a szervezőtől. Ilyenkor a játékban megadott elérhetőségek hírlevél küldés céljából a játék lezárását követően is kezelhetőek. Ez esetben az egyes reklámüzenetek alján is fel kell tüntetni olyan e-mail és postacím elérhetőséget, amelyen a címzett az adatai törlését kérheti, illetve azt, hogy a továbbiakban részére reklámokat ne küldjön a feladó.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mikor kell játékszabályzat?

Bármilyen típusú, bármely felületen lebonyolított játékról is legyen szó, játékszabályzat közzététele mindig kötelező. Így a Facebook-on szervezett játékok esetén is, legyen szó akár „csak” egy üzenőfali játékról.

Ha az ajánlat, promóció nem tartalmaz játékelemet, így például, ha minden vásárlás után jár egy garantált nyeremény, akkor ez az ajánlat játékelemet nem tartalmaz, így játékszabályzat sem szükséges hozzá. Fontos viszont, hogy az ajánlatra vonatkozó kommunikáció, a reklámanyagok az ajánlat valamennyi részletét pontosan határozzák meg.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mire kell figyelni regisztrációkor?

Regisztrációnak nevezzük, mikor magánszemélyek személyes adatokat adnak meg magukról többnyire egy játékban történő részvétel, hírlevelek vagy eDM üzenetek fogadása céljából.

A regisztrációval szerezhető hozzájárulás az adatok kezeléséhez, a játék feltételeinek elfogadásához.

Az adatkezelés ilyenkor jellemzően kétcélú:

  • Játékban történő részvételhez szükséges (kapcsolattartás, nyeremények postázása stb.)
  • Direkt-marketing levelek kiküldéséhez szükséges. Fontos, hogy külön kell ”pipáltatni” a direkt marketing tevékenységhez való hozzájárulást, vagyis ne legyen eleve „bepipálva” a négyzet, mert a reklámtörvény alapján a hozzájárulásnak önkéntesnek, egyértelműnek és kifejezettnek kell lennie.

Regisztrációkor fontos, hogy jelöljük, hogy csak 18 éven felüliek vehetnek részt a promócióban, vagy 14 és 18 év közöttiek is. Ez utóbbi esetben szükséges a törvényes képviselő (jellemzően szülő) hozzájárulása.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mit tartalmaz a játékszabályzat?

A játékszabályzatban rögzítésre kerül különösen a szervező és lebonyolító személye, a játék menete, időtartama, a nyeremények száma, típusa, értéke, nyertesek kiválasztásának módja, időpontja, nyertesek értesítése és nyeremények kézbesítése, adatvédelmi tájékoztató, adatkezelési nyilvántartási szám, játékosok kizárását eredményező esetek, szervező felelősségének rendezése, stb.

🔗 közvetlen hivatkozás
Távközlési eszközök igénybevételével bonyolított promóciókkal kapcsolatos tájékoztató

A NAV honlapján közzétett tájékoztató szerint a távközlési eszközök útján szervezett promóciós játékok minősítése függ a kötelezően igénybeveendő szolgáltatás díjától. Abban az esetben, ha egy promóciós akcióban alapdíjas szolgáltatást kell igénybe venni a játékba kerüléshez, az akció nem minősül ajándéksorsolásnak, így az akció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá.

Az egyes promóciós akciónak bizonyos esetekben kizárólag az a része sorolható be a Szjtv. 23. § (1) bekezdése alá – ajándéksorsolásként – ahol az ajándéksorsjegyként funkcionáló azon bizonylat, szelvény, jegy, tanúsítvány a szervezőhöz jut, ami ténylegesen a sorsolás alapjául szolgál.

Amennyiben a távközlési eszközök útján szervezett akcióban emeltdíjas szolgáltatás útján lehet részt venni – az alapdíj és az emeltdíj közötti különbségre való tekintettel – tétfizetés folytán és az Szjtv. 1. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti egyéb feltételek fennállása esetén szerencsejátéknak minősül az akció, amellyel szemben részletes tényállás tisztázás után szankciós intézkedéssel, illetve büntetőjogi eszközökkel is indokolt lehet fellépni.

Ajándéksorsolásnak minősülő és annak nem tekinthető promóciós akció együttesen úgy bonyolítható le, ha a két játék résztvevői és nyereményei teljes mértékben elkülöníthetők. Ilyen esetben a játékosok számára kisorsolandó nyeremények körét is egyértelműen, elkülönített módon kell meghatározni.

🔗 közvetlen hivatkozás