Internet / Facebook

A Facebook felhasználó hozzájárulhat-e az oldal like-olásával ahhoz, hogy reklámüzeneteket kapjon?

A like-olás önmagában nem ad felhatalmazást arra, hogy a rajongói oldalt üzemeltető cég adatokat gyűjtsön, adatbázist építsen, és reklámüzeneteket küldjön az adott Facebook felhasználónak. Nagy valószínűséggel a like nem minősül kifejezett és egyértelmű hozzájárulásnak direkt-marketing üzenetek fogadásához.

Facebook üzenetben csak akkor küldhető reklám, ha ehhez a címzett előzetesen hozzájárult (szintén elektronikus úton küldött direkt-marketingnek minősül). Ezen kívül a Facebook szabályok alapján is kérdéses, hogy küldhető-e így reklám.

🔗 közvetlen hivatkozás
Facebook-ra történő hivatkozás

Ez a szekció ad útmutatást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet helyesen hivatkozni írásban a Facebook-ra saját termék vagy szolgáltatás reklámjában.

Irányelvek

 • Lehet hivatkozni a Facebook-ra (online és offline), ha azzal az adott cég, termék stb. Facebook-os jelenlétére történik hivatkozás, illetve arra, hogy a cég a Facebook szolgáltatásait veszi igénybe. A hivatkozásnak valósnak kell lennie, és nem sugallhatja, hogy az adott cég a Facebook tevékenységében közreműködik vagy a céget a Facebook bármilyen módon támogatja.
 • A Facebookra történő szöveges hivatkozások kizárólag a Facebook.com bejelentkező oldalára hivatkozhatnak/vezethetnek.
 • A cég saját neve, logója , brandje stb nem keverhető a Facebook nevével, logójával stb.
 • A ”Facebook” szónak ugyanolyan betűmérettel és ugyanolyan formában kell megjelennie, mint a többi szövegnek.
 • A ”Facebook” szót nagy kezdőbetűvel kell kezdeni.
 • Meghívás esetén lehet azt mondani, hogy „kedveld az oldalunk” vagy ‘legyél a rajongónk a Like/Tetszik gombra kattintva”, azonban nem lehet meghívni senkit arra, hogy legyen az adott oldal ismerőse – a felhasználók csak másik felhasználóknak lehetnek ismerősei.
 • Nem lehet használni a Facebook-ot és a Facebook egyéb védjegyét igei értelemben, illetve többes számban.
 • Ha a Facebook-ra, mint egy esemény szervezési eszközére történik hivatkozás, egyértelművé kell tenni, hogy az adott cég, és nem a Facebook felelős az esemény szervezéséért.

Saját (Vanity) URL-ek

 • Megengedett a saját oldaladra mutató Facebook hivatkozás használata és reklámozása, feltéve, hogy a hivatkozás kizárólag az adott Facebook oldalra vezet és nem máshova.
 • A Facebook szónak ez esetben is ugyanolyan betűmérettel és ugyanolyan formában kell megjelennie, mint a szöveg többi része.
🔗 közvetlen hivatkozás
Felhívható-e a játékos arra, hogy a saját idővonalán tegyen közzé a nyereményjáték keretében posztot?

Nem, ugyanis a Facebook szabályzat kimondja, hogy az egyes felhasználók idővonalát a nyereményjátékok során nem lehet igénybe venni, azaz a felhasználó nem ösztönözhető arra, hogy a nyereményjátékban való részvétel érdekében (vagy a nyerési esélyei növelése érdekében) saját idővonalán tartalmakat (posztot, képet, stb…) tegyen közzé, osszon meg.

🔗 közvetlen hivatkozás
Használhatod-e a ”Facebook” logót?

Felhasználása minden esetben engedélyhez kötött!

🔗 közvetlen hivatkozás
Hogyan használhatod a „like” gombot?
 • Csak a ”lájkolás” funkció használatával összefüggésben lehet felhasználni (like gomb elhelyezése egy adott oldalon, vagy Facebook reklámban a ”lájkolás” funkcióval)
 • Offline reklám esetén csak akkor, ha utalás történik az adott termék/szolgáltatás olyan Facebook oldalára, amelyet lehet lájkolni
 • Online reklám esetén tilos a ”like gomb” használata! Max. ki lehet írni betűkkel, h: „Like us on Facebook” (de nem lehet olyan formája vagy hatása, mintha maga a ”like gomb” lenne a szöveg)
🔗 közvetlen hivatkozás
Hogyan használhatod a Facebook márkajegyeket, védjegyeket – általános irányelvek

A Facebook Brand Resource and Permissions Centre – Márkajegyekre vonatkozó általános felhasználási irányelvei a következőkről rendelkeznek.

Főszabály: bármely Facebook logó, védjegy, brand stb megjelenítéséhez a Facebook előzetes hozzájárulása szükséges.

A Facebook által alább meghatározott kivételes esetekben megengedett az ún. ”Permitted use”: (ez azonban nem terjed ki a televíziós és rádiós sugárzásra, illetve filmes megjelenésre, ezekhez mindig külön engedély kell!)

Általános irányelvek permitted use esetén:
Amennyiben megengedett a felhasználás, úgy az alábbi általános irányelveket kell betartani:

 1. A márkanév alkalmazása nem utalhat semmilyen Facebookkal történő egyesülésre, partnerségre vagy a Facebook általi jóváhagyásra, illetve szponzorációra.
 2. Tilos a Facebook márkanév olyan módon történő felhasználása weboldalon, nyomtatott sajtóban vagy egyéb online vagy offline tartalomban, amely a márkanevet kiemelkedően, feltűnően jeleníti meg.
 3. Tilos a Facebook márkanév olyan módon történő használata, amely megtévesztő, sértő vagy egyébként káros, kifogásolható a Facebookra nézve.
 4. Tilos a Facebook márkanevet pornográf, szerencsejátékot vagy illegális tevékenységeket tartalmazó weboldalon megjeleníteni.
 5. Elegendő helyet/teret kell biztosítani a Facebook márkanév körül, hogy tisztán és zavartalanul jelenhessen meg.
 6. Tilos kombinálni a Facebook márkanevet vagy annak részeit saját névvel, márkanévvel.
 7. Tilos a Facebook márkanévvel összetéveszthető/megtévesztő védjegy, logó vagy egyéb tartalom használata.
 8. A Facebook márkanév megjelenítése (amennyiben az megengedett vagy a Facebook külön engedélyt adott rá) során nem kell használni az R (original) vagy a TM szimbólumokat.
🔗 közvetlen hivatkozás
Hogyan használhatod az ”f” logót?

A Facebook-on kívüli oldalakon az ”f” logó használata az alábbi szűk körben megengedett:

 • ha a logó az adott cég Facebook oldalára utal,
 • ha az adott cég Group-jára utal,
 • ha az adott cég Facebook oldalán található alkalmazására utal,
 • ha az adott cég Facebook elérhetőségére utal.

Tilos az ”f” logót olyan ”hyperlinkként” alkalmazni, amely a Facebook bejelentkező oldalára vezet.

Tilos logó módosítása, design, forma, szín stb. megváltoztatása.

🔗 közvetlen hivatkozás
Hogyan szervezhető nyereményjáték a Facebook-on? Lehet-e posztban vagy külön applikáció szükséges?

A nyereményjátékok szervezésére vonatkozó Facebook irányelvek módosításával a Facebook jelentősen megkönnyítette a nyereményjátékok szervezését, tekintettel arra, hogy ezentúl nem csak egy külön, a játékra fejlesztett alkalmazáson keresztül lehet majd promóciót lebonyolítani, hanem akár a rajongói oldalakon keresztül is. Ennek megfelelően lehetővé válik, hogy az oldalakon akár poszt formájában hirdessetek nyereményjátékot, és a teljes játékot akár az adott poszthoz kapcsolódó bejegyzések útján bonyolítsátok le.

A felhasználók szempontjából továbbra is a lényeg, hogy minden esetben egyértelmű legyen, hogy egy adott posztban nyereményjátékról van szó, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a játékszabályzat hol érhető el és, hogy a részvétellel a felhasználó elfogadja a játékszabályzatot és hozzájárul az adatai kezeléséhez.

🔗 közvetlen hivatkozás
Irányadóak-e a magyar jogszabályok a Facebook-on szervezett játékokra?

Természetesen igen, hiszen a Facebook használatára nem csak a saját szabályzata az irányadó, hanem az adott ország joga is. A Facebook ebből a szempontból egy általános online felületnek tekinthető.

Maga a Facebook szabályzat is kimondja, hogy az adott promóciónak meg kell felelnie az adott ország jogának, amelyben a promóciót szervezik, így Magyarország esetében is különösen a hatályos magyar reklámjogi, fogyasztóvédelmi és adatvédelmi jogszabályoknak.

A Promotion Guidelines most még inkább kiemeli azt a követelményt, hogy a játéknak teljes mértékben meg kell felelnie az irányadó jogszabályoknak, és teljesen el kell határolódnia a Facebook-tól, és hogy a Facebook ezen játékokért, promóciókért semmilyen felelősséget nem vállal.

A fentiekre tekintettel a jogszabályi követelményeket továbbra is be kell tartani, többek között a felhasználókat minden esetben tájékoztatni kell – még a játékban való részvétel előtt – a játékra vonatkozó minden lényeges feltételről (pl. a részvételi feltételek, a megnyerhető nyeremények, a nyertesek kiválasztásának módja stb.) és ezzel együtt a játékkal kapcsolatos adatkezelésről is. Egyebekben ezeket a tájékoztatási követelményeket a Facebook is előírja a promóciót szervezők számára.

🔗 közvetlen hivatkozás
Jogszerű-e az ismerősök meghívására ösztönzés egy Facebook játékban?

A gyakorlatban sok esetben előfordul, hogy interneten – különösen közösségi weboldalakon – szervezett promóciós játékokban a résztvevőknek a játékban való részvételhez továbbítaniuk kell valamilyen üzenetet egy ismerősük részére, vagy a szervező által biztosított meghívót kell eljuttatniuk elektronikus úton további személyeknek, ezzel növelve a promóció ismertségét.

A „meghívásos” mechanizmus kapcsán elsősorban két dolgot kell vizsgálni. Egyrészt azt a körülményt, hogy a résztvevők által továbbított üzenetek reklámüzenetnek tekinthetőek-e, és amennyiben igen, úgy a címzett előzetesen hozzájárult-e ezen üzenet fogadásához.

A hatályos szabályozás alapján a reklám fogalmába tartozik bármely olyan közlés, amely egy adott vállalkozás nevét, megjelölését, tevékenységét, termékét vagy szolgáltatását népszerűsíti. Ennek megfelelően egy, a résztvevő által küldött meghívó, amely tartalmazza a szervező cég elnevezését, logóját vagy bármilyen egyéb, az adott cégre vonatkozó információt, olyan reklámértékkel bírhat, amely alapján az adott üzenet reklámnak minősülhet, és így annak fogadásához az érintett előzetes hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a szervező ilyen meghívók kiküldése során megismeri az ismerősök, harmadik személyek személyes adatait (pl. név, e-mail cím), úgy nem csak direkt marketing szabályozás szempontjából lehet jogsértő egy ilyen mechanizmus, hanem adatvédelmi szempontból is, ugyanis ezen harmadik személyek feltehetően ahhoz sem járultak hozzá, hogy a szervező a személyes adataikat bármilyen célból kezelje.

A fentieknek megfelelően, amennyiben a szervező nem rendelkezik ezen ismerősök, harmadik személyek előzetes hozzájárulásával (akár a reklámüzenet küldéséhez, akár a személyes adatok kezeléséhez), úgy – bár nem közvetlen üzenet formájában, de közvetetten – megvalósítja a címzett elektronikus reklámüzenet jogszerűtlen (hozzájárulás nélküli) kiküldését, tekintettel arra, hogy az ő felszólítására, illetve segítségével, valamint az ő érdekében történik az üzenet továbbítása.

Jogszerűtlen küldés esetén pedig a szervező (mint reklámozó) és a játékos (mint a reklám közzétevője) is felelősségre vonható. A kéretlen elektronikus üzenetek esetén a bírság mértéke 50 ezertől 500 ezer Ft-ig terjedhet, azaz ez vonatkozik a játékosra is és a szervezőre is (a szervező a reklámozó/hirdető, a játékos a reklám közzétevőjének minősül ez esetben, mivel a játékos érdeke is, hogy továbbküldje a levelet, és csak így nyerhet a játékban, vagy így növelheti a nyerési esélyeit), a hirdető és a közzétevő pedig a reklámtörvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény alapján is egyetemlegesen felelős. Persze a játékos felelőssége feltehetően mindig enyhébb lesz, mint a szervezőé! http://nmhh.hu/dokumentum/106229/1785_hatarozat.pdf

Fontos kiemelni, hogy a hatályos szabályozás alapján a vállalkozásra vonatkozó olyan információ, amely a vállalkozástól függetlenül kerül közzétételre – különösen, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik – kivételt képez az elektronikus hirdetés fogalma alól. Ennek megfelelően, amennyiben a résztvevők által küldött üzenetekhez nem kapcsolódik semmilyen jogosultság vagy ellenszolgáltatás (azaz pl. a meghívó kiküldése nem feltétel a játékban való részvételhez, vagy nem biztosít nagyobb értékű nyereményre esélyt), és a résztvevő által küldött meghívók szövege szabadon szerkeszthető (azaz nem a szervező által küldött formát, sablont kell használni), továbbá az üzenet semmilyen konkrét és kifejezett reklámot nem tartalmaz, úgy a fentiekben írt jogi kockázatok mérsékelhetők. Mindazonáltal az ilyen promóciós mechanizmusok jogi megítélése nagy mértékben függ az eset összes konkrét körülményétől, így a játék mechanizmusának, valamint a játékszabályzatnak jogi szakértővel történő előzetes véleményeztetése minden esetben javasolt.

🔗 közvetlen hivatkozás
Milyen szabályokat kell figyelembe venni Facebook promóció szervezésekor?
 • Hatályos reklámjogi, fogyasztóvédelmi és adatvédelmi jogszabályok, ezért kérjük, hogy a nyereményjátékok kapcsán olvasd el a NYEREMÉNYJÁTÉKOK-nál írtakat is.
 • Facebook Promóciós Irányelvek
🔗 közvetlen hivatkozás
Minden Facebook promócióra kiterjedő korlátozások
 • Korhatár: 18 éven aluli felhasználóknak nem hirdethető meg promóció
 • Területi: nem lehet Belgium, Norvégia, Svájc, India, vagy az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozó területeken élő magánszemélyek számára meghirdetni
 • Vertikális szabályok: nem népszerűsíthető vagy adható át nyereményként szerencsejáték, dohány, tejtermék, lőfegyver, vényköteles gyógyszer, benzin.

Bizalmas információkat ne tegyünk közzé a közösségi oldalakon.

🔗 közvetlen hivatkozás
Screenshot-ok (képernyőfotók) használata
 • A képernyőképeken semmilyen módosítást nem lehet eszközölni, azaz nem lehet jegyzetekkel ellátni vagy egyéb módon módosítani a Facebook-on történő megjelenéshez képest.
 • Személyek azonosítására alkalmas adatokat (beleértve az aktuális felhasználók fényképeit, neveit, stb.) tartalmazó képernyőképek esetén a publikálás előtt be kell szerezni az érintett személyek írásbeli hozzájárulását.
 • Bármely Facebook adatlap képernyőképének bármely módon történő felhasználásához (online, offline, broadcast) szükséges a létrehozójának az írásbeli hozzájárulása.
🔗 közvetlen hivatkozás
Szükséges játékszabályzat, adatkezelési bejelentkezés a Facebook játékok esetén is?

Igen, ebből a szempontból a Facebookon zajló játékok is olyan nyereményjátékok, mint bármely más nyereményjáték, így játékszabályzat is szükséges hozzá, akkor is, ha „csupán” egy rövid ideig zajló, posztban futó játékról van szó.

Ezen „új típusú” Facebook játékok esetén (tehát amennyiben csak a rajongói oldalon jelenik meg a játék egy posztban) elképzelhető, hogy nehézkes külön-külön szabályzatot feltüntetni, és elfogadtatni, vagy technikailag nem oldható meg úgy, mint az applikációk esetén. Erre megoldás lehet, ha a rajongói oldalon kerül közzétételre egy általános oldalhasználati feltételrendszer, amely megfelelően vonatkozik az ugyanolyan típusú promóciókra, játékokra és a rajongói oldalon futó tevékenységekre (úgy mint, egy promóciós weboldal esetén). Erre a felhasználók figyelmét minden esetben fel kell hívni, és a játékban való részvétel előtt el kell fogadtatni, és az adatkezelési hozzájárulásokat is be kell szerezni.

🔗 közvetlen hivatkozás