Reklámszabályok / Termékmegjelenítés

A termékemet hogyan helyezhetem el egy műsorban?

A termék nem kaphat a produkció témájához képest indokolatlan hangsúlyt, és a nézőket nem hívhatják fel közvetlenül a megjelenített termék megvásárlására vagy a szolgáltatás igénybevételére. Nem törvénysértő azonban, ha a termék egyedi tulajdonságait a műsor témájához kapcsolódó tájékoztató, oktató, kulturális, kritikai vagy fogyasztóvédelmi céllal hangsúlyozzák. A termékmegjelenítés nem befolyásolhatja a szerkesztői függetlenséget, nem sértheti a vallási és világnézeti meggyőződést, nem tartalmazhat hátrányos megkülönböztetést senkire nézve, nem ösztönözhet egészségre, biztonságra és környezetre ártalmas magatartásra.

🔗 közvetlen hivatkozás
A termékmegjelenítésről kell tájékoztatnom a fogyasztókat?

Minden esetben köteles a műsor szerkesztője a műsor elején tájékoztatni a fogyasztókat, ha termékmegjelenítés található az adott műsorszámban. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a tévékkel és rádiókkal egyeztetve kialakított egy jelölést, amelynek minden olyan műsorszám elején fel kell tűnnie, amely termékmegjelenítést tartalmaz.

A termékmegjelenítés alkalmával ennek a feliratnak kell látszania és elhangoznia: A MŰSORSZÁM TERMÉKMEGJELENÍTÉST TARTALMAZ.

🔗 közvetlen hivatkozás
Hol találkozhatunk a termékmegjelenítéssel?

Termékmegjelenítéssel sok helyen találkozhatunk, legyen akár tévésorozat, film, szórakoztató műsor, vagy sportműsor, jellemzően ezekben az esetekben a termékmegjelenítésért díjat szoktak fizetni. A felsoroltakon kívül más műfajokban is felbukkanhatnak termékek, de ebben az esetben a hirdető a termék vagy a szolgáltatás rendelkezésre bocsátásán vagy egyéb ellenszolgáltatáson túl nem fizet termékének megjelenítéséért. Az előbbit „fizetett termékmegjelenítésnek”, az utóbbit „kellékelhelyezésnek” nevezik.

🔗 közvetlen hivatkozás
Milyen esetben beszélhetünk termékmegjelenítésről?

Termékmegjelenítés tipikus esete, mikor egy termék nem egy reklámban elkülönítve, hanem egy műsor részeként kerül megjelenítésre, ezáltal népszerűsítésre. Reklámozás egy módja, mely esetben a reklámozó társaságok a termékeiket műsorokban megjelenítve, vagy akár a műsor részeként felhasználva próbáljak népszerűsíteni a portékát.

🔗 közvetlen hivatkozás
Milyen műsorokban tilos a termékmegjelenítés?

Nem jeleníthetők hírműsorokban, a politikai tájékoztató műsorszámokban, a nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító műsorszámokban és a vallási, egyházi tartalmú műsorokban.

🔗 közvetlen hivatkozás