Adatvédelem

Ki az adatvédelmi tisztviselő?

Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó – elsősorban alkalmazottjai közül – adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki elsősorban olyan esetekben, amikor az érintettek rendszeres, szisztematikus, nagymértékű megfigyelése történik (pl. kamerázás) vagy különleges adatok kezelése történik (pl. egészségügyi adat, biometrikus adat).

Az adatvédelmi tisztviselő részére biztosítani kell, hogy feladatai ellátása során utasításokat senkitől se fogadjon el, és csak az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel.

Az érintettek a személyes adataik kezelésével és az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai közé tartozik, hogy szakmai tanácsot ad, együttműködik a felügyeleti hatósággal, ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelést, szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan.