Adatvédelem

Mi az a magatartási kódex?

Az adatkezelők vagy az adatfeldolgozók kategóriáit képviselő egyesületek és egyéb szervezetek magatartási kódexeket dolgozhatnak ki, illetve a már meglévő magatartási kódexeket módosíthatják vagy bővíthetik abból a célból, hogy pontosítsák a GDPR alkalmazását. Ilyen kódexek például a következő területekkel kapcsolatban alkothatók: tisztességes és átlátható adatkezelés; az adatkezelők jogos érdekei meghatározott körülmények között; az adatgyűjtés; személyes adatok álnevesítése; a nyilvánosság és az érintettek tájékoztatása; az érintettek jogainak gyakorlása; a gyermekek tájékoztatása és védelme, valamint a szülői felügyelet gyakorlójától származó hozzájárulás kikérésének módja; az adatkezelő feladatai, valamint a beépített és alapértelmezett adatvédelemre vonatkozó intézkedések és eljárások; valamint az adatkezelés biztonságát szolgáló intézkedések; a felügyeleti hatóságok értesítése, továbbá az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensekről; a személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása; az adatkezelők és érintettek közötti viták rendezése; az érintettek panasztételi joga a felügyeleti hatóságnál.