Adatvédelem

Mi az adatfeldolgozás?

Az adatkezelés és adatfeldolgozás fogalmait érdemes egymástól világosan elkülönítenünk. Az adatfeldolgozás fogalmát  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) határozza meg a következőképpen: ”az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.”Az adatfeldolgozás elkülönítésének gyakorlati jelentősége abban áll, hogy a contact center-ek, direkt marketing tevékenységet végző vagy promóciókat lebonyolító reklámügynökségek jellemzően megbízás alapján dolgoznak (vagyis az adatkezelő megbízásából, akinek érdekében a reklámhívásokat kezdeményezik, személyes adatokat rögzítik, nyereményeket kézbesítik), és így a reklámügynökségek e tevékenységük ellátása kapcsán adatfeldolgozónak minősülnek a törvény alapján.

A törvény értelmében az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót is igénybe vehet. Azaz a reklámügynökség – ha ő is megbízás alapján dolgozik – akkor nincs akadálya, hogy további céget vegyen igénybe az adatfeldolgozásra. A gyakorlatban a reklámügynökségek is igénybe vesznek pl. honlap fejlesztőt, akik begyűjtik a regisztrálók adatait, vagy DM levél kiküldőt, akik megismerik a címzettek adatait, és ezáltal ők is adatfeldolgozóvá válnak.

Az adatkezelési tájékoztató dokumentumokban adatfeldolgozóként valamennyi e minőségben eljáró céget, személyt szükséges feltüntetni.