Direkt marketing

A postai DM levél címzése

A postai küldeményen fel kell tüntetni a következő címadatokat:

  • a címzett (címzettek) neve, elnevezése,
  • a küldemény rendeltetési helye (a település neve),
  • címhely (az utcanév, a házszám), és ha van, a lépcsőház száma, az emelet és ajtószám,
  • a címhely irányítószáma,
  • amennyiben a küldemény külföldre szól, a rendeltetési ország neve.

A levélküldemények címoldalán a feladó és a címzett adatai, valamint az esetleges külön szolgáltatás/okra vonatkozó feljegyzések számára egy 70 mm x 100 mm méretű, téglalap alakú üres helyet kell biztosítani.

A küldemény címoldala – különösen a bérmentesítés jelzésére szolgáló rendszeresített hely, azaz a küldemény jobb felső része – bélyegre emlékeztető anyagú, formájú jelzést, etikettet vagy benyomást, rajzot, stb. nem tartalmazhat.

A postai küldeményen a címzést – könyvelt küldemény esetén a feladót is – latin betűkkel, – a helyesírás szabályai szerint római számokkal írandó számok kivételével – arab számokkal, az üzletszabályzatban meghatározott módon kell olvashatóan feltüntetni.