Direkt marketing

Hírlevélre feliratkozásért cserébe lehet-e előnyt jutattni?

Bármely szolgáltatás nyújtásához csak olyan személyes adatok megadását lehet kérni az érintettektől, amelyek feltétlenül szükségesek az annak nyújtásához. Erre figyelemmel nem lehet a szolgáltatás vagy előny nyújtásának feltételévé tenni olyan személyes adat megadását vagy további (pl. direkt marketing) adatkezelési célból történő felhasználáshoz történő hozzájárulást, amely nem szükséges az érintett által igénybevett szolgáltatás teljesítéséhez.

Választási lehetőséget kell biztosítani, hogy a hírlevélre nem feliratkozók is egyenlő feltételekkel érhessék el azon szolgáltatást, amelyhez a hírlevélre történő feliratkozás nem feltétlenül szükséges.

A hírlevélre feliratkozóknak juttatott előny nem korlátozhatja a hozzájárulás visszavonását, és nem okozhat leiratkozás esetén hátrányt (az előny elvesztését vagy fizetési, költségtérítési kötelezettséget) az érintettnek.

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben biztosítani kell a feliratkozáshoz hasonló módon, és az semmiképpen sem lehet terhesebb vagy bonyolultabb, mint a feliratkozás.