Direkt marketing

Jár-e kártérítés az érintettnek?

Abban az esetben, ha bírósághoz fordul adatkezelési jogsérelem miatt, és a bíróság megállapítja a jogsértést, úgy erre irányuló kérelem esetén a törvény alapján lehetőség nyílik sérelemdíj, illetve kártérítés megállapítására. Kártérítési igény esetén a kár bekövetkezését, valamint annak összegét a sérelmet szenvedett félnek kell bizonyítani. A kár mértéke mindig az adott helyzettől függ, azaz attól, hogy mekkora jogsérelem érte az érintetett.

Az adatkezelő mentesülhet a felelősség alól (azaz nem kell kártérítést fizetnie), ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ezen kívül – amennyiben bármilyen mértékben az érintett (aki a jogsértést elszenvedte) szándékosan járt el vagy súlyosan gondatlanul, és a kár bekövetkezése részben vagy egészben erre vezethető vissza, úgy a kárnak ezt a részét az adatkezelő nem köteles megtéríteni.