Direkt marketing

Letiltás joga (opt out)

Az opt-out a gyakorlatban annyit jelent, hogy amikor előfizetői szerződést kötünk a telefonszolgáltatónkkal, tájékoztatást kapunk a letiltás jogáról. Ha ezzel nem élünk sem akkor, sem később, akkor jogszerűen hívhat fel minket a hirdető. Később a hirdetőnél is jelezhetjük, hogy nem kérünk az adott hirdetőtől reklámot fogadni. Egyebekben a telefonszolgáltatónknál jelezhetjük, hogy titkosítsa a számunkat annak érdekében, hogy semmilyen hirdetőtől ne tudjunk reklámot kapni.

A papír alapú és elektronikus telefonkönyvekben a telefonszám mellett egy § jel vagy más megjelölés jelzi azt, ha valaki letiltotta a direkt marketing megkeresést.

Itt érdemes megjegyezni, hogy álláspontunk szerint az opt-out csak ahhoz enged hozzájárulást, hogy az adott reklámozó felkeressen 1-1 személyt a nyilvános adatbázisból, azaz a telefonkönyvből (akinek nincs a neve mellett paragrafus jel), és aki nem tiltotta le, hogy reklámot fogadjon. Az adatkezelés szempontjából is megadta a hozzájárulását, hogy a reklámozó őt felkeresse az ajánlatával (ráutaló magatartással adott hozzájárulást az adatkezeléshez), DE ez az adatkezelési hozzájárulás arra nem terjed ki, hogy az adatait adatbázisba építsük, eladjuk, azaz üzletszerűen felhasználjuk. Ilyen adatbázisok nem építhetők.