Direkt marketing

Mik a következményei a panaszoknak a cégre nézve?

A hatósági eljárások esetén (akár az adatvédelmi hatóság jár el, akár a médiahatóság), végső soron bírság szabható ki. A közigazgatási bírság összege NAIH eljárás esetén legfeljebb 10.000.0000 EUR, illetve 20.000.000 EUR összegig terjedhet, NMHH eljárás esetén 50 ezer Ft-tól 500 ezer Ft-ig.

A NAIH a panaszos kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít és hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indíthat. A hatósági eljárás végén bírságot szabhat ki,   figyelmeztetheti a céget, elmarasztalhatja, utasíthatja, vagy korlátozhatja az adatkezelést. Ezeken kívül kötelezheti a céget az adatok helyesbítésére, törlésére stb. attól függően, hogy milyen tárgyú volt a panasz.

A NAIH a panasz alapján – amennyiben azt nem utasítja el és a hatósági eljárás megindítása nem kötelező –, vizsgálatot indíthat. A vizsgálat során felvilágosítást kérhet az adott cégtől, vizsgálódhat az adott cégnél, iratokba betekinthet. A vizsgálat során, amennyiben megalapozottnak tartja a jogsérelem fennállását, felszólíthatja a céget a sérelem megszüntetésére. Amennyiben a cég nem tesz eleget a hatóság kérelmének, úgy a hatóság további intézkedésekről dönthet. Így dönthet úgy, hogy egy jelentéssel lezárja a vizsgálatot. A jelentés nyilvános, és tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket. A NAIH jelentése bíróság vagy más hatóság előtt nem támadható meg.

Az NMHH a fentiekben írtakhoz hasonlóan jár el. Hatósági eljárást folytat le, amelynek végén kötelezheti az adott céget a jogsértés megszüntetésére, továbbá bírságot is kiszabhat, amelynek mértékét az eset összes körülményeire tekintettel mérlegeli.

Amennyiben bíróság elé kerül az ügy, úgy a bíróság megállapíthatja a jogsértést, szintén kötelezheti az adatkezelőt a jogsértő helyzet megállapítására, és amennyiben az érintett kártérítési összeget is érvényesített, úgy a bíróság ennek megfizetésére is kötelezetheti a jogsértő adatkezelőt.