Direkt marketing

Telemarketing fogalma, fajtái

A direkt-marketing tevékenység egyik formája, alapvetően telefonos megkeresést jelent élőszóban vagy automatizált (emberi beavatkozás nélküli) hívórendszer segítségével.

Két fajtája az élőbeszédes és az automatizált hívás, melyek közt a különbségtétel azért fontos, mert az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) eltérő szabályozást fogalmaz meg a két kategóriára.

  • Az élőbeszédes hívás opt-out jellegű tevékenység, azaz hívható az adott személy előzetes hozzájárulás nélkül is, kivéve, ha korábban úgy nyilatkozott, hogy nem kíván telemarketing hívásokat fogadni.
  • Míg az automatizált hívás (automatizált hívórendszer, vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszköz) opt-in, azaz kell hozzá előzetes hozzájárulás az előfizetőtől.