Internet / Facebook

Irányadóak-e a magyar jogszabályok a Facebook-on szervezett játékokra?

Természetesen igen, hiszen a Facebook használatára nem csak a saját szabályzata az irányadó, hanem az adott ország joga is. A Facebook ebből a szempontból egy általános online felületnek tekinthető.

Maga a Facebook szabályzat is kimondja, hogy az adott promóciónak meg kell felelnie az adott ország jogának, amelyben a promóciót szervezik, így Magyarország esetében is különösen a hatályos magyar reklámjogi, fogyasztóvédelmi és adatvédelmi jogszabályoknak.

A Promotion Guidelines most még inkább kiemeli azt a követelményt, hogy a játéknak teljes mértékben meg kell felelnie az irányadó jogszabályoknak, és teljesen el kell határolódnia a Facebook-tól, és hogy a Facebook ezen játékokért, promóciókért semmilyen felelősséget nem vállal.

A fentiekre tekintettel a jogszabályi követelményeket továbbra is be kell tartani, többek között a felhasználókat minden esetben tájékoztatni kell – még a játékban való részvétel előtt – a játékra vonatkozó minden lényeges feltételről (pl. a részvételi feltételek, a megnyerhető nyeremények, a nyertesek kiválasztásának módja stb.) és ezzel együtt a játékkal kapcsolatos adatkezelésről is. Egyebekben ezeket a tájékoztatási követelményeket a Facebook is előírja a promóciót szervezők számára.