Internet / Facebook

Jogszerű-e az ismerősök meghívására ösztönzés egy Facebook játékban?

A gyakorlatban sok esetben előfordul, hogy interneten – különösen közösségi weboldalakon – szervezett promóciós játékokban a résztvevőknek a játékban való részvételhez továbbítaniuk kell valamilyen üzenetet egy ismerősük részére, vagy a szervező által biztosított meghívót kell eljuttatniuk elektronikus úton további személyeknek, ezzel növelve a promóció ismertségét.

A „meghívásos” mechanizmus kapcsán elsősorban két dolgot kell vizsgálni. Egyrészt azt a körülményt, hogy a résztvevők által továbbított üzenetek reklámüzenetnek tekinthetőek-e, és amennyiben igen, úgy a címzett előzetesen hozzájárult-e ezen üzenet fogadásához.

A hatályos szabályozás alapján a reklám fogalmába tartozik bármely olyan közlés, amely egy adott vállalkozás nevét, megjelölését, tevékenységét, termékét vagy szolgáltatását népszerűsíti. Ennek megfelelően egy, a résztvevő által küldött meghívó, amely tartalmazza a szervező cég elnevezését, logóját vagy bármilyen egyéb, az adott cégre vonatkozó információt, olyan reklámértékkel bírhat, amely alapján az adott üzenet reklámnak minősülhet, és így annak fogadásához az érintett előzetes hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a szervező ilyen meghívók kiküldése során megismeri az ismerősök, harmadik személyek személyes adatait (pl. név, e-mail cím), úgy nem csak direkt marketing szabályozás szempontjából lehet jogsértő egy ilyen mechanizmus, hanem adatvédelmi szempontból is, ugyanis ezen harmadik személyek feltehetően ahhoz sem járultak hozzá, hogy a szervező a személyes adataikat bármilyen célból kezelje.

A fentieknek megfelelően, amennyiben a szervező nem rendelkezik ezen ismerősök, harmadik személyek előzetes hozzájárulásával (akár a reklámüzenet küldéséhez, akár a személyes adatok kezeléséhez), úgy – bár nem közvetlen üzenet formájában, de közvetetten – megvalósítja a címzett elektronikus reklámüzenet jogszerűtlen (hozzájárulás nélküli) kiküldését, tekintettel arra, hogy az ő felszólítására, illetve segítségével, valamint az ő érdekében történik az üzenet továbbítása.

Jogszerűtlen küldés esetén pedig a szervező (mint reklámozó) és a játékos (mint a reklám közzétevője) is felelősségre vonható. A kéretlen elektronikus üzenetek esetén a bírság mértéke 50 ezertől 500 ezer Ft-ig terjedhet, azaz ez vonatkozik a játékosra is és a szervezőre is (a szervező a reklámozó/hirdető, a játékos a reklám közzétevőjének minősül ez esetben, mivel a játékos érdeke is, hogy továbbküldje a levelet, és csak így nyerhet a játékban, vagy így növelheti a nyerési esélyeit), a hirdető és a közzétevő pedig a reklámtörvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény alapján is egyetemlegesen felelős. Persze a játékos felelőssége feltehetően mindig enyhébb lesz, mint a szervezőé! http://nmhh.hu/dokumentum/106229/1785_hatarozat.pdf

Fontos kiemelni, hogy a hatályos szabályozás alapján a vállalkozásra vonatkozó olyan információ, amely a vállalkozástól függetlenül kerül közzétételre – különösen, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik – kivételt képez az elektronikus hirdetés fogalma alól. Ennek megfelelően, amennyiben a résztvevők által küldött üzenetekhez nem kapcsolódik semmilyen jogosultság vagy ellenszolgáltatás (azaz pl. a meghívó kiküldése nem feltétel a játékban való részvételhez, vagy nem biztosít nagyobb értékű nyereményre esélyt), és a résztvevő által küldött meghívók szövege szabadon szerkeszthető (azaz nem a szervező által küldött formát, sablont kell használni), továbbá az üzenet semmilyen konkrét és kifejezett reklámot nem tartalmaz, úgy a fentiekben írt jogi kockázatok mérsékelhetők. Mindazonáltal az ilyen promóciós mechanizmusok jogi megítélése nagy mértékben függ az eset összes konkrét körülményétől, így a játék mechanizmusának, valamint a játékszabályzatnak jogi szakértővel történő előzetes véleményeztetése minden esetben javasolt.