Jogszabályok / Elektronikus DM-re vonatkozó jogszabályok

2001. évi CVIII. e-kereskedelmi törvény

Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről:

Az Eker. törvényben elsősorban arról kaphatunk bővebb információt, hogy mely tevékenységek minősülnek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak (pl. webshopok üzemeltetése), ilyen esetben milyen tájékoztatási kötelezettsége van az e-kereskedelmi szolgáltatónak (azaz az adott webshop-nak).

DM szempontból az Eker. törvény kiegészíti a Reklámtörvény elektronikus DM tevékenységre vonatkozó szabályait, és meghatározza, hogy az előzetes hozzájárulás az eDM-ek kiküldéséhez nem szerezhető be elektronikus úton (azaz pl. egy e-mailben vagy SMS-ben).