Promóciók

Távközlési eszközök igénybevételével bonyolított promóciókkal kapcsolatos tájékoztató

A NAV honlapján közzétett tájékoztató szerint a távközlési eszközök útján szervezett promóciós játékok minősítése függ a kötelezően igénybeveendő szolgáltatás díjától. Abban az esetben, ha egy promóciós akcióban alapdíjas szolgáltatást kell igénybe venni a játékba kerüléshez, az akció nem minősül ajándéksorsolásnak, így az akció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá.

Az egyes promóciós akciónak bizonyos esetekben kizárólag az a része sorolható be a Szjtv. 23. § (1) bekezdése alá – ajándéksorsolásként – ahol az ajándéksorsjegyként funkcionáló azon bizonylat, szelvény, jegy, tanúsítvány a szervezőhöz jut, ami ténylegesen a sorsolás alapjául szolgál.

Amennyiben a távközlési eszközök útján szervezett akcióban emeltdíjas szolgáltatás útján lehet részt venni – az alapdíj és az emeltdíj közötti különbségre való tekintettel – tétfizetés folytán és az Szjtv. 1. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti egyéb feltételek fennállása esetén szerencsejátéknak minősül az akció, amellyel szemben részletes tényállás tisztázás után szankciós intézkedéssel, illetve büntetőjogi eszközökkel is indokolt lehet fellépni.

Ajándéksorsolásnak minősülő és annak nem tekinthető promóciós akció együttesen úgy bonyolítható le, ha a két játék résztvevői és nyereményei teljes mértékben elkülöníthetők. Ilyen esetben a játékosok számára kisorsolandó nyeremények körét is egyértelműen, elkülönített módon kell meghatározni.