Reklámadó

Hogyan kell bevallani a reklámadót?

A reklámközzétevő adókötelezettségét – önadózás útján – az adóévet követő 5. hónap utolsó napjáig köteles megállapítani és bevallani elektronikus úton az 1494 jelű nyomtatványon az adóhatósághoz.

A közzétevőnek az adóévre az adóév 5. hónapjának utolsó napjáig, újonnan létrejött táraságok esetén (ideértve az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött adóalanyokat is) az adóköteles tevékenység megkezdését követő 15 napon belül az 1494 jelű nyomtatványon a NAV-hoz adóelőleget kell bevallania.

Az adófizetésre kötelezettnek az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Az előleg-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel egyidejűleg tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalany az adó- és adóelőlegfizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint állapítja meg, vallja be és teljesíti.

A reklám közzétételének megrendelője havonta, a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételét követő hónap 20. napjáig köteles az általa megrendelt reklám-közzététel utáni adót összesítve bevallani elektronikus úton az 1494 jelű nyomtatványon és megfizetni azt.

Az adófizetésre nem kötelezett adóalany adó, adóelőleg és előleg-kiegészítés bevallására nem kötelezett.