Reklámadó

Mennyi a reklámadó mértéke?

Az Országgyűlés 2015. május 26-án elfogadta a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) újabb módosítását.

A törvénymódosítás megváltoztatta a reklám közzétevőket terhelő reklámadó mértékének eddigi szabályát a következőképpen:

  • az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
  • az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3%.

A reklám közzétételének megrendelését (a reklám közzétevőjének nyilatkozata hiányában) terhelő adó mértéke az adóalap 5%-a.

A reklám közzétevője – döntése szerint –  a törvénymódosítás hatálybalépése napját megelőző napig kezdődő adóévei első napjától is alkalmazhatja a módosítással megállapított adómértéket.

Amennyiben a törvénymódosítás hatálybalépése napját magában foglaló adóévre az előbbi lehetőséget nem alkalmazza a reklám közzétevő, akkor a módosítással hatályba lépő új adómértéket – a törvénymódosítás hatálybalépése napját magában foglaló adóévben – az adóalap olyan hányadára kell alkalmaznia, amilyen arányt az adóév törvénymódosítás hatálybalépése napjától számított naptári napjainak száma az adóév naptári napjai számában képvisel.