Reklámszabályok / Általános

Az összehasonlító reklám

Az összehasonlító reklám önmagában nem tilos, viszont objektívnek kell lennie és nem sértheti a versenytárs jó hírnevét, nem lehet tisztességtelen, stb.

Az összehasonlító reklám:

  • kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat össze,
  • tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát, az áruk árainak összehasonlítását köteles tárgyilagosan bemutatni,
  • nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét,
  • nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás (…) megjelölése között,
  • nem vezethet más vállalkozás (…) jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre, és
  • nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát.