Reklámszabályok / Általános

Hova jegyezheti fel panaszait az elégedetlen fogyasztó?

A vásárló az üzlet működésével kapcsolatos észrevételeit, megjegyzéseit, panaszait a vásárlók könyvébe jegyezheti fel, melynek jól látható, mindenki számára elérhető helyen kell elhelyezve lennie. A vásárlók könyvét a jegyző mint elsőfokú kereskedelmi hatóság a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a formai követelményeknek.

A vásárlók könyvének formai követelményei:

  • nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány
  • tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját.

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.