Reklámszabályok / Általános

Miként indítható el a békéltető testületi eljárás?

Először is a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az ügy rendezésének megkísérlése után kerülhet sor az eljárás megindítására.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mely kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani, melynek kötelező tartalmi elemeit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény írja elő. Ha a kérelem nem felel meg a törvényi követelményeknek, a békéltető testület elnöke hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak tartja.

Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról a feleket értesíti. Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül nyilatkozzék válasziratban a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit illetően, valamint arról, hogy a tanács döntésként magára nézve kötelezésként elfogadja-e.