Reklámszabályok / Általános

Mit kell kötelezően feltüntetni a reklámban?

A 2008. évi XLVIII. törvény értelmében:

  • a reklámnak valamennyi lényeges információt tartalmaznia kell;
  • a hiteles, igaz és pontos tájékoztatás követelményeinek meg kell felelnie;
  • a fogyasztótól nem várható el, hogy több forrásból gyűjtse össze a tájékoztatás egyes elemeit, tehát a reklámokat önállóan, önmagukban vizsgálja a hatóság;
  • fontos a kommunikációs eszközök sajátosságainak figyelembe vétele (pl. reklám információáteresztő képessége más és más plakáton, banner-en, tv-ben, rádióban stb.)

A fogyasztó nem tökéletesen informált és nem várható el tőle, hogy megkérdőjelezze a vállalkozások által közzétett információ valóságát. A Gazdasági Versenyhivatal nem feltétlenül követeli meg a vállalkozásoktól, hogy egy termékkel, szolgáltatással kapcsolatos valamennyi részletet feltüntessenek kommunikációs anyagaikban, de azt igen, hogy a megjelenített tájékoztatás legyen valós és pontos.

A fogyasztók felé irányuló minden (reklámként vagy más módon megnyilvánuló) tájékoztatással szemben követelmény, hogy annak alapján a fogyasztó reális képet alkothasson az adott termékről (áruról, szolgáltatásról). A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásoknak, s különösen a reklámoknak önmagukban (minden további információ megismerése nélkül) kell hitelesnek, igaznak és pontosnak lenniük.