Reklámszabályok / Általános

Online reklámokra van speciális szabály?

Az online reklámokra nem vonatkozik külön speciális szabályozás, azonban az általános reklámszabályoknak esetükben is érvényesülniük kell, vagyis:

  • a reklámnak valamennyi lényeges információt tartalmaznia kell;
  • a hiteles, igaz és pontos tájékoztatás követelményeinek meg kell felelnie;
  • a fogyasztótól nem várható el, hogy több forrásból gyűjtse össze a tájékoztatás egyes elemeit, tehát a reklámokat önállóan, önmagukban vizsgálja a hatóság;
  • fontos a kommunikációs eszközök sajátosságainak figyelembe vétele (pl. reklám áteresztő képessége más és más plakáton, banner-en, tv-ben, rádióban stb.)