Reklámszabályok / Általános

Reklámban szerepelhet idegennyelvű szöveg?

A reklámfeliratokat magyar nyelven kell megjeleníteni, kivéve, ha az adott szöveg védjegyként le van védve, ebben az esetben idegen nyelven is közzétehető.

Gazdasági reklámban a reklám szövegét, ideértve a jelmondatot (szlogent) is – a vállalkozás neve, megjelölése, illetve az árujelző kivételével -, magyar nyelven meg kell jeleníteni, függetlenül a közzététel módjától.

A fenti követelmény teljesíthető úgy is, hogy – ugyanazon reklámban – az idegen nyelvű szövegen (szövegrészen) kívül annak magyar nyelvű megfelelőjét is megjelenítik, legalább ugyanolyan jól érzékelhetően, valamint legalább ugyanolyan méretben, mint az idegen nyelvű szöveget (szövegrészt).