Reklámszabályok / Termékmegjelenítés

A termékemet hogyan helyezhetem el egy műsorban?

A termék nem kaphat a produkció témájához képest indokolatlan hangsúlyt, és a nézőket nem hívhatják fel közvetlenül a megjelenített termék megvásárlására vagy a szolgáltatás igénybevételére. Nem törvénysértő azonban, ha a termék egyedi tulajdonságait a műsor témájához kapcsolódó tájékoztató, oktató, kulturális, kritikai vagy fogyasztóvédelmi céllal hangsúlyozzák. A termékmegjelenítés nem befolyásolhatja a szerkesztői függetlenséget, nem sértheti a vallási és világnézeti meggyőződést, nem tartalmazhat hátrányos megkülönböztetést senkire nézve, nem ösztönözhet egészségre, biztonságra és környezetre ártalmas magatartásra.