Reklámszabályok / Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Ki tartozik felelősséggel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetében?

Mindig az a vállalkozás felel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatért, akinek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat által érintett áru eladása vagy annak eladás ösztönzése érdekében állt. Amennyiben a kereskedelmi kommunikációt eltérő személy tette közzé a vállalkozástól, úgy egyetemlegesen felelősséggel tartozik mind a vállalkozás mind a kereskedelmi kommunikációnak a közzétevője.