Reklámszabályok / Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Mi az agresszív kereskedelmi gyakorlat?

Azt nevezzük agresszív kereskedelmi gyakorlatnak, amikor a vállalkozás a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzetével visszaél vagy akár a fogyasztó zavarásával fizikai vagy pszcihikai nyomásgyakorlás útján olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas a fogyasztó szabad döntésének a befolyásolására, ezáltal a fogyasztót olyan döntés meghozatalára készteti, amelyet a fogyasztó nem hozott volna meg.

Agresszív kereskedelmi gyakorlatnak minősült például egy vállalkozás által küldött sms, melynek tartalma az alábbi volt „saját érdekében azonnali visszahívását várom”, a „jogi eljárás elkerülése végett fizessen határidőre”.