Reklámszabályok / Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Mi minősül még tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak?

Akkor beszélhetünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról, amikor a vállalkozás eljárása nem felel meg a szakmai gondosság követelményének (amelynek fent kell állnia egészen a szerződés megkötését megelőzően a szerződés megkötésekor és azután is), vagyis amikor a vállalkozás az elvárható szintű szakismerettel jár el.  A Versenytanács Vj. 122/2010. állásfoglalása alapján akkor beszélhetünk elvárható szintű szakismertről, ha a vállalkozás kereskedelmi kommunikációja megfelel, a jogszabályi előírásoknak valamint a fogyasztókkal megkötött szerződések előírásait betartja és tartózkodik a szerződésszegéstől.  Valamint a jóhiszeműség és tisztesség követelményék meg kell, hogy feleljen a vállalkozás eljárása.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megállapításának további feltétele, hogy alkalmas legyen a fogyasztói magatartás torzítására.