Szerzői jogok

Felhasználhatom-e más fotóját/videóját a reklámomban?

A fotók, illetve videók tekintetében mint szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásokat illetően szintén a zeneművekéhez hasonló szabályozás érvényesül. Tehát a megfelelő engedély birtokában minden további nélkül felhasználható az adott felvétel, s ehhez a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága, illetve a FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete tud megfelelő eligazítást nyújtani.

Léteznek még továbbá olyan internetes oldalak is, ahonnan jogvédett felvételek (mind fotó, mind videó) felhasználási jogát lehet egyszerűen megvásárolni (ún. „stock fotó-szolgáltatások”), s így számos költséget, időt és nemkívánatos jogi bonyodalmat is megspórolhat az ember. Ügyelni kell azonban arra, hogy a megvásárolt felhasználási jog megfelelő terjedelmű legyen!